• Logo UM
 • Logo BIP Toruń
 • Logo Facebook
Remont mostu baner Tymczasowy most baner

Projektowanie z udziałem mieszkańców

Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem tymczasowej przeprawy przez Wisłę w Toruniu, która będzie wykorzystywana podczas remontu i rozbudowy mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu i rozbudowy starego mostu drogowego - im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednym z elementów tego zadania jest uruchomienie oczekiwanej przez torunian tymczasowej przeprawy drogowej przez Wisłę, której zadaniem będzie zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych związanych z tym remontem. Dzięki pozytywnej decyzji Ministra Energii miastu udało się pozyskać specjalistyczną konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65, który po zmontowaniu zapewni dwie jezdnie po jednym pasie ruchu.

Most tymczasowy zostanie zbudowany w zachodniej części miasta, na przedłużeniu drogi wojewódzkiej nr 257, w miejscu wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jako lokalizacja takiej przeprawy. Dojazd będą zatem stanowiły: od strony północnej ul. Przybyszewskiego, a od strony południowej ul. Zagrodowa/Przy Grobli, znajdujące się w ciągu wyżej wymienionej drogi wojewódzkiej. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące budowy tego obiektu i remontu dojazdów do dróg publicznych. Projektanci opracowali koncepcję uwzględniającą wymagania drogowe, w tym poprawę komfortu jazdy poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej bez zmiany geometrii jezdni, a także budowę chodników na całym przebiegu zarówno ul. Przybyszewskiego jak i Zagrodowej. Planuje się także uzupełnienie oświetlenia drogowego, przebudowę parkingu w pobliżu skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Bydgoską oraz poprawę zagospodarowania miejsca do parkowania pojazdów przy ul. Przybyszewskiego  przed wjazdem do ogrodów działkowych po stronie wschodniej, z którego już obecnie korzystają użytkownicy ogrodów.

Projektowanie odbywa się w trybie partycypacyjnym, z udziałem mieszkańców, w szczególności obecnych użytkowników ul. Przybyszewskiego. W połowie lipca odbyły się spotkania projektowe i uzgodnieniowe z udziałem zarządów ogrodów działkowych zlokalizowanych przy ul. Przybyszewskiego, reprezentantami Toruńskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska, a także SANEPID-u. Omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz uzgadniano szczegóły dotyczące bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszych i rowerzystów, miejsc i warunków technicznych przekraczania jezdni, sposobów ograniczenia prędkości samochodów czy udostępniania terenów w celu uniknięcia wycinki drzew.

Jesteś zainteresowany?
Jeżeli będą jeszcze kolejne osoby zainteresowane tym działaniem Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zorganizuje kolejne spotkania informacyjno-projektowe w dniach 1 i/lub 2 sierpnia 2019 r. Ze względu na warsztatowy charakter spotkań mogą się one odbywać w małych, kilkuosobowych grupach, na podstawie wcześniejszych zapisów.

Co zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu?

 • wystarczy zgłosić chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl
 • w zgłoszeniu należy podać:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • preferowany dzień (1 lub 2 sierpnia) oraz preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 do 18.00),
  • zapasowy dzień (1 lub 2 sierpnia) oraz zapasową godzinę spotkania (od 10.00 do 18.00)

Po zakończeniu zgłoszeń chętni zostaną przyporządkowani do grup, wg podanych preferencji i powiadomieni mailowo i telefonicznie (SMS) o szczegółach organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca, do godziny 15.00.


Materiały do pobrania (koncepcje projektowe):

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w polityce prywatności.

Zamknij