• Logo UM
  • Logo BIP Toruń
  • Logo Facebook
Remont mostu baner Tymczasowy most baner

Co zostało zrobione i co przed nami

24 marca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego. Kontrakt o wartości: 122.806,890 zł będzie realizowało konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DRAMAL Sp. z o .o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum). Wykonawca ma 20 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie inwestycji. W dniu 30 marca 2020 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przekazał wykonawcy plac budowy. Obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowy i przygotowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. Projekt jest kluczowym dokument, który wskaże dokładne terminy i harmonogram robót. Do wdrożenia go w życie i fizycznego rozpoczęcia prac konieczne jest uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę wszystkich uzgodnień m.in. przez służby ratunkowe i porządkowe oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

W połowie kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o.  z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum), na mocy umowy podpisanej 24 marca 2020 r. na kwotę: 122 806 890,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie robót przypada na koniec listopada 2020 roku

28 kwietnia 2020 r. dla ruchu został zamknięty jeden pas ruchu (wschodni, czyli ten w kierunku Starówki). Do dyspozycji kierowców wykonawca pozostawił  dwa pasy ruchu– skrajny, zachodni pas oraz środkowy, do tej pory pełniący rolę suwaka. Zostały z niego usunięte słupki drogowe. Taki układ pozwolił na utrzymanie ruchu przez most w obu kierunkach. Dla pieszych i rowerzystów udostępniony był chodnik po stronie zachodniej. Zamknięcie wschodniego pasa, pozwoliło  na zwiększenie szerokości jezdni, która zostanie  wykorzystana w kolejnych etapach prac.

15 maja 2020 r. na moście drogowym im. J. Piłsudskiego w Toruniu ruszył II etap rozbudowy. Prace przeniosły się na przeciwny, skrajny pas ruchu (ten od strony zachodniej). Kierowcy, tak jak do tej pory, mają do dyspozycji dwa pasy ruchu! Piesi zaś mogą poruszać się jednym chodnikiem. Na moście J. Piłsudskiego zachowany jest dwukierunkowy ruch na moście. Z kolei na zamkniętym pasie zachodnim rozpoczęły się roboty zasadnicze obejmujące m.in.: rozbudowę chodnika,  reprofilację płyty jezdni i ułożenie nowej nawierzchni drogowej. W tym etapie prac  ruch pieszy i rowerzystów. Odbywa się chodnikiem  od strony starówki.

25 maja 2020 r. z uwagi na niski poziom wody w Wiśle odstąpiono od budowy mostu tymczasowego. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zawarł aneks do umowy z Generalnym Wykonawcą.   

Jednym z zadań Generalnego Wykonawcy  było wbicie w dno Wisły 258 sztuk pali, które miały stanowić podporę dla przęseł przeprawy tymczasowej. Najistotniejszym czynnikiem dla tego typu prac jest odpowiedni stan wód, co najmniej 2,5 metra. Niestety w tym roku mamy do czynienia ze stanem suszy hydrologicznej. Stan wody w Wiśle w Toruniu spadał sukcesywnie przez cały kwiecień, osiągając poziom zdecydowanie niższy niż średnia wieloletnia (204 cm stan na dzień 01.04.2020 r. z tendencją spadkową – 143 cm na dzień 30.04.2020 r.) Występujące w maju niewielkie opady nie wpłynęły znacząco na poprawę tej sytuacji. Niestety niski stan wód wyklucza żeglugę w rejonie projektowanej przeprawy tymczasowej, a tym samym uniemożliwia wykonanie robót, polegających na pogrążaniu pali pod budowę przeprawy tymczasowej. Z analiz wynika, że tendencja ta będzie się utrzymywała. Wobec tych okoliczności, została podjęta decyzja o odstąpieniu od budowy przeprawy tymczasowej a wykonawca podjął się takiego przeorganizowania prac na moście drogowym im. J. Piłsudskiego, aby możliwe było utrzymanie dwukierunkowego ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Zgodnie z podpisanym aneksem ruch na moście J. Piłsudskiego będzie się odbywał po dwóch pasach ruchu o szerokości 3 m każdy, o łącznej przepustowości nie mniejszej niż  18 500 (osiemnaście tysięcy pięćset) pojazdów na dobę. Natomiast ruch rowerowy i pieszy dopuszczony będzie jedną stroną mostu. Wyłącznie mostu z ruchu będzie możliwe w godzinach nocnych  (od 22:00 do 5:00) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) przy utrzymaniu ruchu wahadłowego, a ewentualne całkowite wyłączenie ruchu będzie możliwe jedynie w wybrane soboty i niedziele lub święta. W przypadku całkowitego wyłączenia mostu z ruchu komunikacja miejska pojedzie mostem gen. E. Zawackiej. Zapisy aneksu gwarantują mieszkańcom utrzymanie kluczowych parametrów organizacyjnych tj. możliwość przekraczania Wisły w dwóch kierunkach  oraz termin zakończenia robót przewidziany na koniec listopada 2021. Utrzymana zostanie także oczekiwana przez nas jakość prac, co wykonawca gwarantuje wydłużeniem okresu gwarancji z 5 do 6 lat na izolację płyty pomostu. Rezygnacja z mostu tymczasowego spowoduje pomniejszenie umowy o kwotę  3 116 820,00 zł brutto.

2 czerwca 2020 r. na dwóch przęsłach mostu wykonawca rozstawia rusztowania, co jest konieczne do wykonania antykorozyjnych prac na obiekcie.

10 czerwca 2020 r. na placu Daszyńskiego i placu Skarbka została wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. Zmiana dotyczyła oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji świetlnej. Wprowadzone korekty ułatwiają poruszanie się w obrębie nowego mostu drogowego w Toruniu.

30 czerwca 2020 r. w godzinach od 21.00 do 6.00 prowadzono roboty związane z frezowaniem nawierzchni. W związku z tym na moście obowiązywał ruch wahadłowy. Roboty trwały 3 dni.

8 lipca 2020 r. wykonawca robót wbił w dno Wisły- w bliskim sąsiedztwie mostu, poza torem wodnym, 10  dalb cumowniczych. Dzięki nim jednostki pływające wykorzystywane na budowie, w tym ponton transportowy, będą mogły być bezpiecznie zacumowane na środku rzeki.

14 lipca 2020 r. w nocy na moście pojawiły się betonowozy. Ma to związek z rozpoczęciem przez wykonawcę betonowania płyty pomostu. Betonowanie ma związek z naprawą płyty betonowej obiektu, czyli z jej reprofilacją. Realizowane prace pozwolą na uformowanie spadków podłużnych i poprzecznych, co zapewni sprawny odpływ wody z mostu do urządzeń odwadniających. W dalszej kolejności na płycie betonowej zostaną ułożone warstwy izolacyjne i nowa nawierzchnia bitumiczna.

14 sierpnia 2020 r. na moście pojawiły się pierwsze krawężniki oraz kapa chodnikowa. Prace te są prowadzone po stronie zachodniej, czyli tej wyłączonej z ruchu. Na całej długości zostanie ułożone 900 m krawężnika. 

21 sierpnia 2020 r. od strony placu Armii Krajowej, w niedalekim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego i przyczółka mostu,  rozpoczęła się budowa odwodnienia obiektu. Prace rozpoczęły się od wykonania studni na głębokości  10 metrów.

24 sierpnia 2020 r. trwają prace antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu. Wykonawca zdemontował rusztowania z przęsła 6 i przełożył je na przęsło 4. Prace te realizuje około 40 osób. Są one wykonywane przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, które podają wodę podczas czyszczenia konstrukcji.

początek września 2020 r. na przęsłach ułożono izolację MMA, na którą zostaną ułożone dwie warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna.

10/11 września 2020 r. rozpoczęło się układanie pierwszej warstwy asfaltu lanego. Prace był prowadzone nocą, przy ruchu wahadłowym.

październik 2020 r. wykonawca planuje kontynuowanie betonowania, robót antykorozyjnych na obiekcie i montaż wsporników od wody dolnej ( konstrukcja stalowa ) – przęsło 5,6,7.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w polityce prywatności.

Zamknij